• 013-33546121
  • جمعه، 19 خرداد 1402

دکل مهاری چیست ؟

دکل مهاری: دکل مهاری یکی از انواع دکل که عرض آن در تمام طول دکل به یک اندازه می باشد و تغییر نمی کند و توسط سیم های مهار نگه داری و مهار می شود. این دکل ها برای نصب، نیاز به فضای زیادی دارند، از مزیت...

دکل خودایستا

دکل خودایستا ۳ پایه : انواع دکل خودایستا ۳ پایه عبارتند از: دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی ۲دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی: اجزای این دکل به صورت نبشی است و از پایه های...