• 013-33546121
  • پنج شنبه، 18 خرداد 1402

دکل خودایستا

دکل خودایستا ۳ پایه : انواع دکل خودایستا ۳ پایه عبارتند از: دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی ۲دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی: اجزای این دکل به صورت نبشی است و از پایه های...