• 013-33546121
  • یکشنبه، 12 آذر 1402


  • دکل خودایستا ۳ پایه :

انواع دکل خودایستا ۳ پایه عبارتند از:
  • دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی
  •  ۲دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی
دکل خودایستا ۳ پایه لوله نبشی: اجزای این دکل به صورت نبشی است و از پایه های لوله ای ساخته شده است. در اتصالات این نوع دکل از پیچ و مهره استفاده می شود.


دکل خودایستا ۳ پایه تمام نبشی: پایه های دکل خودایستا ۳ پایه تمام نبشی به صورت نبشی ۶۰ درجه می باشد و تمام اجزای این نوع دکل از نبشی تشکیل شده است. این نوع می تواند تعداد آنتن زیاد با بادخور بالا را تحمل کند. در اتصالات این نوع دکل نیز از پیچ و مهره استفاده می شود.
قطعات داخلی این نوع دکل عبارتند از: نبشی ، لوله و میلگرد. از این نوع دکل در نصب آنتن های مایکروویو و آنتن های موبایل و بیسیم استفاده می شود.
هر سکشن دکل خودایستا  ۳ پایه غالباً ۶ متر است که این باعث مقاومت دکل در برابر نیروی بادهای قوی و نگهداری انواع دکل می گردد. در طراحی این نوع دکل باید به سرعت باد منطقه نصب دکل و نوع و تعداد آنتن ها توجه زیادی کرد.

جهت برقراری تماس و یا مشاوره می توانید با شماره 33546121-013 تماس حاصل فرمائید